תקצירים


ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר. תקציר הפוסטר יתפרסם בספר התקצירים.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 01.05.18


[bs_button size="lg"  type="info" value="טופס הגשת תקצירים" href="https://cardiology-2018.isas.co.il/abstract-form/"]