מידע כללי

הכנס האחד-עשר לרפואת לב דחופה יתקיים במלון הילטון, תל אביב, בימים 11-12 ביוני 2018


תקצירים:
ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר. תקציר הפוסטר יתפרסם בספר התקצירים.
מועד אחרון להגשת תקציר הינו 01.03.18
פרטים נוספים כאן


מחירון מוזל לישראלים יתפרסם בקרוב.